Berlin – Staden med muren

En av de viktigaste historiska städerna i Europa kanske är Tysklands huvudstad Berlin. Som de flesta vet så är detta en viktig symbolisk plats för mycket av vad som hände under det andra världskriget och även för återföreningen av Västtyskland och Östtyskland den tredje oktober år 1990. Berlin är Tysklands folkrikaste stad med omkring 4 miljoner invånare, beroende på om man räknar med alla förorter runtomkring eller ej. Staden är även Tysklands största till ytan med sina 89,2 kvadratkilometer.

Nazisterna, som planerade ett tredje rike, hade planer på att bygga om Berlin till ”Welthauptstadt Germania” som betyder ”världshuvudstaden Germania”. Detta lyckades ju dock inte eftersom de förlorade det andra världskriget. Stora delar av staden förstördes under kriget genom bland annat omfattande flygbombningar. När tyskarna blev tvungna att kapitulera år 1945 så delades Berlin in i fyra ockupationssektorer som förvaltades av krigets segrande och allierade nationer och av Sovjetunionen. Det politiska läget var spänt mellan Sovjet och de allierade och Sovjet genomförde den kända Berlinblockaden där man stoppade transporter mellan sovjetiskt ockuperade östra delen av staden och de allierades zon i västra delen. De allierade svarade med support till Västberlin genom flygtransporter via den så kallade luftbron. Denna situation var början på det kalla kriget.

USA, Frankrike och Storbritannien bildade Västberlin och Västtyskland med sina ockuperade zoner och den 13 augusti år 1961 så började muren byggas mellan väst och öst av östtyska gränssoldater och polis. Sedan bevakades denna gräns av öst ända fram till år 1989 då den kommunistiska regimen i öst föll på grund av större och större opposition ifrån det tyska folket. Den 3:e oktober 1990 hade muren fallit och väst och öst var återigen förenat.

Berlinmuren eller ruinerna av den kanske är en av de viktigaste historiska platserna i Europa så ett besök här är ett måste om man åker till Tyskland eller framförallt om man åker till Berlin.